Polski (PL)DeutschEnglish (UK)

Ogólne Warunki Handlowe

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) na naszej stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności). Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system rezerwacji obiektów online dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez te strony internetowe („usługa” lub „usługi”) są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Stopover Solutions FZC, P.O. Box 330772, Ras al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie („stopovertrips.com) i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej.

§ 1 Zakres usług
stopovertrips.com dostarcza platformę online, na której dostępne są usługi turystyczne (takie jak wycieczki, transfery, bilety na imprezy i inne), określane dalej łącznie jako "usługi" i które odwiedzający tę stronę (dalej "klient"/”klienci”) mogą rezerwować. Dokonując rezerwacji na stopovertrips.com klient wchodzi w bezpośredni i prawnie wiążący stosunek umowny ze stopovertrips.com. Rezerwowane usługi nie są wykonywane bezpośrednio przez stopovertrips.com, ale są usługami świadczonymi przez firmy trzecie, które za pośrednictwem stopovertrips.com rezerwuje klient. Wyłączanie usługodawca jest odpowiedzialny za wykonywanie oferowanych usług. stopovertrips.com nie ma wpływu na treść lub sposób wykonania usługi oferowanej przez usługodawcę. W związku z tym roszczenia i reklamacje za zamówione usługi są możliwe tylko w odniesieniu do usługodawcy, a nie przeciwko stopovertrips.com.
Usługodawca może zastrzec realizację swoich usług, jeśli klient nie spełnienia określonych warunków dotyczących np. wzrostu, wagi, stanu zdrowia, itp. Warunki te określone zostały w Dodatkowych Warunkach oraz przy opisie wycieczek (w sekcji "Ważne informacje"). W konkretnym przypadku może to oznaczać, że usługa nie jest przeznaczona dla każdego potencjalnego klienta.
stopovertrips.com podejmuje wszelkie starania, aby umieszczone na stronie stopovertrips.com informacje były ścisłe, rzetelne oraz aktualizowane na bieżąco. Pomimo tych działań nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje umieszczone są kompletne i prawidłowe i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy (w tym oczywiste nieścisłości lub błędy typograficzne), przerwy w funkcjonowaniu strony (spowodowane przez tymczasowe i/lub częściowe awarie, naprawy, modernizacje lub prace konserwacyjne na stronie internetowej), za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje lub brak informacji. Oczywiste pomyłki i błędy nie są wiążące. Prosimy mieć na uwadze fakt, że informacje podane tutaj mogą ulec dezaktualizacji. Stopovertrips.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

§ 2 Proces rezerwacji
Poszczególne usługi, które są zamieszczone na stronie nie stanowią jeszcze wiążącej oferty. Klient wybiera usługę, która go interesuje, wybiera dzień i godzinę usługi, klika na "Rezerwuj teraz", wprowadza swoje dane kontaktowe i klika na przycisk "Zatwierdź rezerwację". Wtedy oferta ze stopovertrips.com staje się wiążąca.
Jeśli wybrana usługa jest dostępna, stopovertrips.com potwierdza zawarcie umowy z klientem natychmiast. Przyjęcie oferty przez stopovertrips.com następuje pod warunkiem, że dane kontaktowe podane przez klienta są wprowadzane kompletnie i są zgodne z prawdą oraz że zarezerwowana usługa została opłacana po dokonaniu rezerwacji i przed rozpoczęciem usługi. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione pomiędzy klientem a stopovertrips.com została zawarta wiążąca umowa.
W niektórych przypadkach, stopovertrips.com musi najpierw sprawdzić dostępność usług z usługodawcą zanim usługa zostanie potwierdzona przez stopovertrips.com. Umowa wchodzi w życie tylko wtedy, gdy rezerwacja zostanie potwierdzona przez stopovertrips.com.
Po zawarciu umowy stopovertrips.com wysyła potwierdzenie do klienta. Obowiązkiem klienta jest staranne sprawdzenie potwierdzenia rezerwacji, a w przypadku nieścisłości natychmiastowe poinformowanie stopovertrips.com o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie e-mail na: info@stopovertrips.com.

§ 3 Proces płatności i ceny
Płatność zostanie dokonana w trakcie procesu rezerwacji lub po potwierdzeniu przez stopovertrips.com dostępności usługi. Klienci mogą wybrać jedną z kilku dostępnych opcji płatności: PayPal lub przelew bankowy. Klient wybiera jedną z opcji płatności i dokonuje płatności. Tylko w przypadku odnotowania przez stopovertrips.com wpłaty za usługę warunek o zawarciu umowy, o którym mowa w §2 zostaje spełniony i umowa zostaje zawarta miedzy klientem, a stopovertrips.com.
W przypadku nie odnotowana przez stopovertrips.com wpłaty za usługę na czas jej rozpoczęcia, warunek, o którym mowa w §2 nie jest spełniony, a klient nie ma prawa do zarezerwowanej usługi.
Płatności, które przychodzą za pośrednictwem kart kredytowych, zarządzane są przez Stopover Solutions FZC. W przypadku anulowania usługi Stopover Soultions FZC zwróci koszty przy uwzględnieniu warunków anulacji opisanych w §4.

Z dniem 1 stycznia 2018 ZEA wprowadziły podatek VAT w wysokości 5%. Podatek zostanie dodany do końcowej ceny. 

§ 4 Anulowanie rezerwacji
Dokonując rezerwacji na stopovertrips.com klient akceptuje określone zasady anulowania rezerwacji oraz zasady dotyczące niepojawienia się Gości, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady, które mogą dotyczyć jego rezerwacji. Anulowanie rezerwacji musi być dokonane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Należy to zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację lub wysłać bezpośrednio e-mail na info@stopovertrips.com . Anulacja może być dokonana tylko wtedy, gdy klient poda wszystkie niezbędne dane łącznie z numerem rezerwacji. Jeśli anulacja rezerwacji nastąpi w terminie dopuszczającym pełen zwrot kosztów, klient ma prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. W innych przypadkach, zostaje pobrana opłata za anulowanie rezerwacji, zgodnie z zasadami anulowania rezerwacji stopovertrips.com.
Zastosowanie maja odpowiednie terminy anulowania liczone według godzin. Oznacza to, ze w przypadku 2 dniowego terminu anulacji, usługa musi zostać anulowana co najmniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem.
Jeśli nigdzie nie postanowiono pisemnie inaczej, obowiązują następujące zasady dotyczące anulowania rezerwacji i niepojawienia się przez klienta:

Anulacja na 7 dni przed rozpoczęciem usługi W przypadku wycieczek lotniczych 50% opłaty karnej
W przypadku wszystkich innych usług 25% opłaty karnej
Mniej niż 48 h przed rozpoczęciem usługi 100% opłaty karnej w przypadku wycieczek lotniczych
50% opłaty karnej w przypadku pozostałych usług
Mniej niz 24 h przed rozpoczęciem usługi oraz w przypadku no-show 100% opłaty karnej
§ 5 Odpowiedzialność
Zobowiązanie do odszkodowania w ramach naruszenia umowy ogranicza się do działania zamierzonego i do karygodnego zaniedbania. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń o odszkodowanie wynikających z uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu, przy założenia gwarancji jakości. Roszczenia odszkodowawcze wobec stopovertrips.com ulegają przedawnieniu w terminie dwunastu miesięcy od powstania, o ile nie wynikają one z czynu niedozwolonego lub umyślnego zamiaru.

§ 6 Odsprzedaż
Każdy komercyjna odsprzedaż zarezerwowanych usług na stopoovertrips.com jest zabroniona bez uprzedniej zgody stopovertrips.com. W przypadku, gdy tak się stanie, stopovertrips.com będzie dochodzić odszkodowania.

§ 7 Polityka prywatności
stopovertrips.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom wysoki poziom usług. Niezbędne dane osobowe przechowywane są zgodnie z zasadami przepisów o ochronie danych stopovertrips.com. W związku z powyższym klient w każdej chwili może zażądać usunięcia swoich danych, do takiego stopnia, jaki jest wymagany, aby wypełnić warunki zawartej umowy.
stopovertrips.com gwarantuje, że dane nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem usługodawcom, w celu wypełnienia warunków umowy zawartej ze stopovertrips.com.
W pozostałych kwestiach obowiązuje nasza Polityka Prywatności.

§ 8 Jurysdykcja
W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, poniższe warunki i postanowienia, jak również dostarczane przez nas usługi podlegają regulacjom prawnym obowiązującym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszystkie spory wynikające z ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku z dostarczanymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sądem w Ras al Khaimah, ZEA.

§ 9 Klauzula salwatoryjna
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w powyższych Ogólnych Warunkach Handlowych. W razie wystąpienia takiej nieważności strony uczynią wszystko, co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te same cele, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością.